Bà Maria Vũ Thị Nam

August 13, 1951 – September 21, 2020

Maria Vũ Thị Nam was borned in North Vietnam, immigrated to South Vietnam in 1954 and the USA in 1999. She is survived by her beloved husband Đaminh Nguyễn Thế Dân.  Loving mother of Thùy Trang (Anh),  Thùy Nhung (Quang),  Thuần (Vân),  Thùy Vân (Thức),  Phong (Phương),  Vũ (Yến),  Quang (Tiên),  Quân (Linh) and Khoa.  Dearest grandmother of 19 and Great grandmother of 4. Sister of 9 siblings in South Vietnam.

The Rosary and Divine Mercy Chaplet will be held and the services will be live-streamed (See service schedule for time).  The family invites anyone who wishes to participate to please do so.  Please click the following link to be directed to the live stream services.

Rosary Livestream Link: https://youtu.be/HeASHnxtNC0

Divine Mercy Chaplet Livestream Link: https://youtu.be/5QeKkYD40B4

 

Visitation Schedule

Tuesday 09/22/2020

3:00PM

Scripture service

Fr. Bob

3:30PM - 4:30PM

Phát tang – Vietnamese tradition

 

Gia đình & các cháu

5:00PM – 7:00PM

Thăm Viếng Linh Cữu -Visitation

Gia đình & thân hữu

7:00PM – 8:00PM

Lần Hạt Mân Côi (Rosary)

Cộng đoàn

8:00PM - Close

Thăm Viếng Linh Cữu - Visitation

Gia đình & thân hữu

 

 

 

Wednesday 09/23/2020

3:00PM

Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa – Divine Mercy Chaplet

Cộng đoàn

4:00PM – 9:00PM

Thăm Viếng Linh Cữu - Visitation

Cộng đoàn

 

 

 

Thursday 24/9/2020

9:30AM

Tiếp đón linh cữu

Nhà thờ Our Lady of The Woods

10:00AM

Thánh Lễ An Táng – Mass of Resurrection

Nhà Thờ Our Lady of The Woods

11:30AM

Tiễn đưa linh cữu đến nơi an nghỉ cuối cùng

Nghĩa trang Our Lady of Hope